... ervaar de Essentie

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring van de websites www.newleaves.nlwww.auraspray.nl en www.waterfall-essences.nl gaat op voor allen die deze websites bezoeken en  derden die aan het bedenken alsmede construeren van deze website hebben bijgedragen. Voor bezoekers en gebruikers geldt dat wij alleen die persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Wij zorgen ervoor dat deze te allen tijde beschermd en beveiligd blijven en in geen enkel geval verstrekt worden aan individuen of commerciële instanties.

U bezoekt de genoemde  websites anoniem, tenzij u er zelf voor kiest anderen via social media en/of andere kanalen hiervan op de hoogte te brengen. Hiervoor neemt New Leaves geen verantwoordelijkheid op zich.

Vragen, reacties en/of opmerkingen over deze websites worden in vertrouwen behandeld en zullen in geen enkel geval ongevraagd doorgestuurd worden aan derden. Deze privacyverklaring is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan veranderingen in de bedrijfsvoering en kan daarom gewijzigd worden wanneer New Leaves daar noodzaak voor ziet.

Heeft u vragen over deze privacy verklaring, dan kunt u een e-mail sturen aan info@newleaves.nl.